Informatie voor leerlingen

Welkom op de PestPlotter website. Je gaat zo meedoen aan een onderzoek naar hoe jij en je klasgenoten met elkaar omgaan. Het doel van dit onderzoek is ervoor zorgen dat iedereen in de klas met plezier naar school gaat en zich op school en in de klas op zijn/haar gemak voelt. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen gebruikt worden om het omgaan met elkaar in de klas te verbeteren als dit nodig is.

Wanneer je inlogt op de website krijg je een aantal vragen te zien. Deze vragen gaan over hoe jouw klasgenoten zich gedragen tegenover andere klasgenoten en over hoe jij met je klasgenoten omgaat. Doordat je inlogt op de website met jouw unieke inloggegevens, kun je er zeker van zijn dat niemand anders dan jij weet welke antwoorden je op de vragen geeft. Jouw antwoorden op de vragen en die van je klasgenoten worden anoniem opgeslagen en verwerkt. Het uiteindelijke resultaat op basis van alle antwoorden van jou en je klasgenoten is een algemeen beeld over de situatie in de klas. Er worden geen namen genoemd en niemand is herkenbaar. Ook jijzelf komt niet herkenbaar in beeld.

Voordat je gaat beginnen met het beantwoorden van de vragen, volgt hier eerst nog even een korte uitleg om duidelijk te maken wat je precies moet gaan doen.

De vragen gaan zoals gezegd over het omgaan met elkaar in de klas. Een groot deel van de vragen gaat over pesten. Wat bedoelen we nu precies met pesten? We spreken over pesten wanneer iemand met opzet steeds weer vervelend doet tegen iemand anders. Dit kan natuurlijk in de klas of op het schoolplein worden gedaan, maar het kan ook op internet via social media (bijvoorbeeld Facebook) of op apps via smartphones (bijvoorbeeld Whatsapp).

Je kunt hierbij denken aan dingen als:

  • Iemand slaan, duwen, schoppen of knijpen
  • De spullen van iemand afpakken, kwijtmaken of kapot maken
  • Iemand uitschelden of beledigen
  • Iemand niet mee laten doen aan iets leuks (een spelletje of een andere activiteit)
  • Ervoor zorgen dat anderen slecht over iemand gaan denken door lelijke dingen over die persoon te zeggen of over die persoon te gaan roddelen.
  • Iemand pesten (dreigen, beledigen, buitensluiten of een slechte reputatie bezorgen) via de social media.

Leerling Login