pestplotter logo

PestPlotter

Welkom op de PestPlotter website. Je gaat zo meedoen aan een onderzoek naar hoe jij en je klasgenoten met elkaar omgaan. Het doel van dit onderzoek is ervoor zorgen dat iedereen in de klas met plezier naar school gaat en zich op school en in de klas op zijn/haar gemak voelt. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen gebruikt worden om het omgaan met elkaar in de klas te verbeteren als dit nodig is.

Wanneer je inlogt op de website krijg je een aantal vragen te zien. Deze vragen gaan over hoe jouw klasgenoten zich gedragen tegenover andere klasgenoten en over hoe jij met je klasgenoten omgaat. Doordat je inlogt op de website met jouw unieke inloggegevens, kun je er zeker van zijn dat niemand anders dan jij weet welke antwoorden je op de vragen geeft. Jouw antwoorden op de vragen en die van je klasgenoten worden anoniem opgeslagen en verwerkt. Het uiteindelijke resultaat op basis van alle antwoorden van jou en je klasgenoten is een algemeen beeld over de situatie in de klas. Er worden geen namen genoemd en niemand is herkenbaar. Ook jijzelf komt niet herkenbaar in beeld. Je kunt nu gaan inloggen, succes!

Naar de vragenlijst

Leerlingen

Het doel van onderzoek met de PestPlotter is ervoor zorgen dat iedereen in de klas met plezier naar school gaat en zich op school en in de klas op zijn/haar gemak voelt. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen gebruikt worden om het omgaan met elkaar in de klas te verbeteren als dit nodig is.

Meer Informatie   

Leerkracht/zorgdeskundige

Veiligheid op en om de school is een belangrijke en actuele kwestie. Scholen doen al veel om die veiligheid te garanderen. Zo hebben ze vaak een protocol tegen pesten, een coördinator of intern begeleider die speciaal is aangesteld om te waken over het welzijn van leerlingen, of een interventie die kan worden ingezet om pesten te reduceren. Intussen komen er steeds meer aanwijzingen dat pesten een groepsproces is. Sommige kinderen gaan meedoen met de daders, anderen staan erbij te juichen en weer anderen lopen weg. Dit soort gedrag versterkt de machtspositie van de daders en het verzwakt de positie van de slachtoffers.

Meer Informatie   

Ouders/verzorgers

Om scholen te kunnen ondersteunen hebben wij aan de Vrije Universiteit Amsterdam de PestPlotter ontwikkeld. De PestPlotter maakt het mogelijk om door de actief betrokkenen bij het groepsproces — de leerlingen — specifieke vragen te stellen inzicht te krijgen in de groepsdynamiek in de klas. De informatie die hiermee inzichtelijk wordt, kan vervolgens worden voorgelegd aan de klassenleerkracht of meer algemeen aan de school worden gecommuniceerd. Hierdoor kan er uiteindelijk zo concreet mogelijk in het klassenproces worden geïntervenieerd.

Meer Informatie